Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej na os. Widok w Świebodzinie wpisanej do księgi wieczystejKW ZG1S/00010400/6. Nieruchomość stanowi działka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 222/47, obręb ewidencyjny: 080805_4.0001 o powierzchni 1 0016 m2. Cena wywoławcza wynosi 1 820 000,00 zł, wadium 20 000,00 zł.                  Do […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Świebodzinie: 1.    Os.  Łużyckie  2F/2  o  powierzchni  użytkowej  31,80  m2,z  prawem  tym  związany  jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 100/10000,Cena wywoławcza 135 860,00 zł, wadium 14 000,00 zł. 2.     Os.  Widok  18/3  o  powierzchni  […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe nieograniczone

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Świebodzinie z siedzibą osiedle Łużyckie 39,66-200 Świebodzin, ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 901020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 11 marca 2022 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy. • […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie na przetargi ofertowe

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodziniez siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów – wadium 2 000,00 zł.2. Remonty balkonów – wadium 2 000,00 zł.3. Przemurowanie kominów z klinkieru – wadium 2 000,00 zł.4. Remonty schodów, podestów i chodników – wadium […]
Czytaj więcej

Przetarg ofertowy nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych

„Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą 
w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2020-2021; 1. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych    Wysokość wadium – 2 000,00zł. 2. Pielęgnacja drzew                           Wysokość wadium – 2 000,00zł.Wadium należy wpłacić na konto:PKO BP SA 90 1020 […]
Czytaj więcej