Kategoria: Przetargi

Przetarg na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w budynkach administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 2023-2024 Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe nieograniczone

O G Ł O S Z E N I E Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wydłuża termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzinogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. Remont 6 szt. wiatrołapów Specyfikacja do pobrania wadium […]
Czytaj więcej

Przetarg na przegląd przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH” oraz […]
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: WYKONANIE 5-LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ w zasobach mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej  określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej ŚSM. […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowo – usługowym os. Łużyckie 39 w Świebodzinie 1.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 172,40 m2, znajdujący się na parterze pawilonu handlowo – usługowego (obecnie przychodnia lekarska) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej do objęcia od […]
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ (ZAKUP LUB DZIERŻAWĘ) ORAZ WYMIANĘ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH Z ODCZYTEM RADIOWYM WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ SYSTEMU DO ODCZYTU w zasobach mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szacunkowa ilość wodomierzy radiowych zimnej i ciepłej wody – 7 450 sztuk Dodatkowe informacje: Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej na os. Widok w Świebodzinie wpisanej do księgi wieczystejKW ZG1S/00010400/6. Nieruchomość stanowi działka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 222/47, obręb ewidencyjny: 080805_4.0001 o powierzchni 1 0016 m2. Cena wywoławcza wynosi 1 820 000,00 zł, wadium 20 000,00 zł.                  Do […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Świebodzinie: 1.    Os.  Łużyckie  2F/2  o  powierzchni  użytkowej  31,80  m2,z  prawem  tym  związany  jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 100/10000,Cena wywoławcza 135 860,00 zł, wadium 14 000,00 zł. 2.     Os.  Widok  18/3  o  powierzchni  […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe nieograniczone

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Świebodzinie z siedzibą osiedle Łużyckie 39,66-200 Świebodzin, ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 901020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 11 marca 2022 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy. • […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie na przetargi ofertowe

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodziniez siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów – wadium 2 000,00 zł.2. Remonty balkonów – wadium 2 000,00 zł.3. Przemurowanie kominów z klinkieru – wadium 2 000,00 zł.4. Remonty schodów, podestów i chodników – wadium […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa