Kategoria: Ogłoszenia

Awaria

Z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostępie do konta  mieszkańca. W związku  z powyższym prosimy o kontakt z działem Czynsze pod nr telefonu 501-018-025
Czytaj więcej

Ogłoszenie o opłatach

UWAGA LOKATORZY ŚWIEBODZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  W związku ze zmianą systemu opłat pocztowych nastąpiło zawieszenie ponoszonych opłat przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową za dokonane wpłaty „książeczek opłat mieszkaniowych” do 15.03.2024r.  W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat po 15.03.2024r. Opłaty dokonane przed 15.03.2024r. będą skutkować obciążeniem Państwa opłatą pocztową. 
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 […]
Czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p. Nazwa Nr fabryczny Typ   Wytwórca Rok produkcji Cena wywoławcza (netto) zł 1 PILARKA TARCZOWA 085 DPSA Pleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa 1958 13 600,00 zł 2 WYRÓWNIARKA 78 DSZC40 Żnińska Fabryka Maszyn i […]
Czytaj więcej

Sezon grzewczy 2023/24

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 6.10.2023 r. zostaje uruchomiony sezon grzewczy 2023/2024. W okresie grzewczym Spółdzielnia nie wyraża zgody na demontaż grzejników do czasu jego zakończenia. Rozruch sezonu grzewczego instalacji c. o. będzie odbywał się na przestrzeni kilku dni i w tym czasie mogą wystąpić niedogodności, za które przepraszamy.
Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl. Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.
Czytaj więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na […]
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. dotacji

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z planami termomodernizacji 49 budynków wielorodzinnych i jednego budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania i rozliczenia dokumentacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie zostaną przygotowane wnioski dla 26 budynków […]
Czytaj więcej

Walne zgromadzenie członków

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW Obrady odbędą się w dniu 23 maja 2023 r. w klubie „Betonik” na osiedlu Łużyckim o godz. 1700.  PORZĄDEK OBRAD : 1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.  2.  Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw. 3.  Przyjęcie […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa