Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest: Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 24.07.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 501 189 320. Zarząd zastrzega…

Ogłoszenie – wolny lokal użytkowy

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że posiada wolny lokal użytkowy na wynajem: ul. Kościelna 2A w Świebodziniepo kwiaciarnipow. użytkowa 8,10 m2- parter Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem 501 189 320 w dniach i godzinach urzędowania.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest : Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni . Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr…

Walne Zgromadzenie Członków – Zawiadomienie

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Obrady odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r. w klubie „Betonik” na Osiedlu Łużyckim o godz. 17:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Podpisywanie listy obecności, odebranie mandatu i składanie pełnomocnictw rozpocznie się od godziny 16:30.

Awaria

Z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostępie do konta  mieszkańca. W związku  z powyższym prosimy o kontakt z działem Czynsze pod nr telefonu 501-018-025

Ogłoszenie o opłatach

UWAGA LOKATORZY ŚWIEBODZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  W związku ze zmianą systemu opłat pocztowych nastąpiło zawieszenie ponoszonych opłat przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową za dokonane wpłaty „książeczek opłat mieszkaniowych” do 15.03.2024r.  W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat po 15.03.2024r. Opłaty dokonane przed 15.03.2024r. będą skutkować obciążeniem Państwa opłatą pocztową. 

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 100,00 zł. Przetarg odbędzie się…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p.NazwaNr fabrycznyTyp  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza (netto) zł1PILARKA TARCZOWA085DPSAPleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa195813 600,00 zł2WYRÓWNIARKA78DSZC40Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń19843POCHŁANIACZ PYŁU2575PP1000KOFAMA Koronowska Fabryka Maszyn i Urządzeń19944GRUBOŚCIÓWKA858DSMC 63JAROMA Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 5WIERTARKA POZIOMA9154DWLB-25PEMAL Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa1985 l.p.NazwaNr fabrycznyPrzebieg (mtg)  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza…

Sezon grzewczy 2023/24

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 6.10.2023 r. zostaje uruchomiony sezon grzewczy 2023/2024. W okresie grzewczym Spółdzielnia nie wyraża zgody na demontaż grzejników do czasu jego zakończenia. Rozruch sezonu grzewczego instalacji c. o. będzie odbywał się na przestrzeni kilku dni i w tym czasie mogą wystąpić niedogodności, za które przepraszamy.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl. Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa