Przepisy spółdzielcze

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.
Kontakt

Przepisy spółdzielcze

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmuje swoim zasięgiem 3 osiedla oraz zasoby mieszkaniowe położone w różnych częściach Świebodzina, potocznie zwane „zasobami rozproszonymi”.
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa