Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości

Chcąc Państwu ułatwić skomplikowaną drogę do pozyskania potrzebnych danych proponujemy korzystanie z jawnych danych zawartych w księgach wieczystych sądów rejonowych. Jeszcze prostszym sposobem pozyskania danych jest skorzystanie z danych powszechnie dostępnych na: 

strona Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacje o numerze księgi, w której zawarte są poszukiwania dane, macie Państwo jako odrębni właściciele w swoich aktach notarialnych. Jeżeli zaś wasz lokal nie jest wyodrębniony możecie potrzebny numer księgi wieczystej uzyskać od Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wskazana droga pozyskania danych znacznie uprości procedurę i skróci czas konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa