Rada Nadzorcza

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.
Kontakt

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków ŚSM w dniu 30.06.2022r.
 • Prezydium Rady

  Ranosz Jolanta – przewodnicząca
  Białczak Ilona – z-ca przewodniczącego
  Wentland Damian – sekretarz
  Paterczyk Ewa – przewodnicząca komisji rewizyjnej

 • Komisja Rewizyjna

  Paterczyk Ewa – przewodnicząca
  Cerkowniak Lesław – członek
  Dymitraszczuk Ewa – członek

 • Członkowie Rady

  Czerniawska Izabela
  Kapała Stefan
  Siemak Alfreda
  Skrok Elżbieta
  Urbańska Danuta

Dyżury Członków Rady Nadzorczej

Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2024.
 
Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z poniższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim, pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.
 • Dyżur: 08.01.2024

  Ewa Dymitraszczuk – Członek RN
  Ewa Paterczyk – Przewod. Kom. Rewizyjnej

 • Dyżur: 05.02.2024

  Ilona Białczak – Z-ca Przewod. RN
  Damian Wentland – Sekretarz RN

 • Dyżur: 04.03.2024

  Stefan Kapała – Członek RN
  Lesław Cerkowniak – Członek RN

 • Dyżur: 08.04.2024

  Jolanta Ranosz – Przewodnicząca RN
  Danuta Urbańska – Członek RN

 • Dyżur: 06.05.2024

  Elżbieta Skrok – Członek RN
  Izabela Czerniawska – Sekretarz RN

 • Dyżur: 03.06.2024

  Izabela Czerniawska – Członek RN
  Damian Wentland – Sekretarz RN

 • Dyżur: 01.07.2024

  Ilona Białczak – Z-ca Przewod. RN
  Alfreda Siemak – Członek RN

 • Dyżur: 05.08.2024

  Alfreda Siemak – Członek RN
  Elżbieta Skrok – Członek RN

 • Dyżur: 02.09.2024

  Ewa Dymitraszczuk – Członek RN
  Ewa Paterczyk – Przewod. Kom. Rewizyjnej

 • Dyżur: 07.10.2024

  Stefan Kapała – Członek RN
  Lesław Cerkowniak – Członek RN

 • Dyżur: 04.11.2024

  Ilona Białczak – Z-ca Przewod. RN
  Alfreda Siemak – Członek RN

 • Dyżur: 02.12.2024

  Jolanta Ranosz – Przewodnicząca RN
  Danuta Urbańska – Członek RN

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa