Kategoria: Newsy

Klub Betonik zaprasza!

Klub Betonik zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, która odbędzie się w dniach:  10.05.2024r. od godziny 15:30 – 17:30 os. Łużyckie (plac zabaw)  17.05.2024r. od godziny 15:30 – 17:30 os. Widok (plac między blokiem 12 i 13) Zastrzegamy zmianę terminów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Czytaj więcej

Awaria

Z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostępie do konta  mieszkańca. W związku  z powyższym prosimy o kontakt z działem Czynsze pod nr telefonu 501-018-025
Czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p. Nazwa Nr fabryczny Typ   Wytwórca Rok produkcji Cena wywoławcza (netto) zł 1 PILARKA TARCZOWA 085 DPSA Pleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa 1958 13 600,00 zł 2 WYRÓWNIARKA 78 DSZC40 Żnińska Fabryka Maszyn i […]
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. dotacji

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z planami termomodernizacji 49 budynków wielorodzinnych i jednego budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania i rozliczenia dokumentacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie zostaną przygotowane wnioski dla 26 budynków […]
Czytaj więcej

Informacja

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żąda niezwłocznego i publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Panią Annę Fabiś w felietonie telewizyjnym zrealizowanym w związku z protestem mieszkańców os.Widok dotyczącym lokalizacji gniazda kontenerów, który ukazał się w TVP3 w dniu 22.02.2023. Wypowiedź Pani Burmistrz wprowadziła opinię publiczną w błąd. Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest właścicielem działki […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa