Przetarg na przegląd przewodów kominowych

Przetarg na przegląd przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

  • WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w budynkach administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową.
  • WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH” oraz „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH” należy składać w siedzibie ŚSM: osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 1300  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) dnia 04 kwietnia 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa