Polityka prywatności

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu E uropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie, z siedzibą os. Łużyckie 39(e-mail: kontakt@ssm.swiebodzin.pl), z uwzględnieniem regulacji określonych w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie Spółdzielczym i w statucie Spółdzielni. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w sytuacji, jeżeli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania.
  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach.
  4. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Niniejsza strona zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych i w celach analizy statystycznej.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawnego funkcjonowania niektórych funkcjonalności serwisu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis.
Więcej o plikach cookies znajdą Państwo na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa