Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg nieograniczony na:


DOSTAWĘ (ZAKUP LUB DZIERŻAWĘ) ORAZ WYMIANĘ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH Z ODCZYTEM RADIOWYM WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ SYSTEMU DO ODCZYTU w zasobach mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szacunkowa ilość wodomierzy radiowych zimnej i ciepłej wody – 7 450 sztuk

Dodatkowe informacje:

  • Miejsce realizacji zamówienia – Świebodzin.
  • Wymagany termin realizacji – 31.12.2022 r.
  • Wadium – 20 000 ,- zł Wadium należy wpłacić na konto PKO BP SA
  • 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 04 lipca 2022 r.
  • Opis przedmiotu zamówienia – SIWZ wraz z  formularzem ofertowym dostępna jest w siedzibie Spółdzielni pokój nr 1 lub na stronie internetowej www.ssm.pl
  • Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 4 sekretariat.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 04 lipca 2022 r. do godz. 12.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.
  • Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28 lub 501 189 320


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zmiany w SIWZ:
 
– punkt 3: było  R >80 dla wodomierzy wody ciepłej – jest R >50 dla wodomierzy wody ciepłej
– punkt 8 klasa metrologiczna dla wody zimnej: było R 250 – H; R 160 – V – jest R 100 -H; R 50 – V
– punkt 14 wysokość wodomierza nie większa niż: było 75 mm – jest 95 mm

Wszystkie zmiany w SIWZ zostały wytłuszczone i zaznaczone na żółto.

Załączniki:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa