Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest: Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 24.07.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 501 189 320. Zarząd zastrzega…

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest : Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni . Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr…

Przetargi ofertowe na roboty

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.…

Przetarg ofertowy nieograniczony

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2024-2025; Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a dla podmiotu, który wygra przetarg…

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie ekspertyz statyczno-wytrzymałościowych stropodachów pod fotowoltaikę i pompy ciepła dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową”

Zaproszenie do złożenia oferty

na „Wykonanie analiz ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową” Treść zaproszenia do pobrania poniżej (pdf, doc):

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 100,00 zł. Przetarg odbędzie się…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p.NazwaNr fabrycznyTyp  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza (netto) zł1PILARKA TARCZOWA085DPSAPleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa195813 600,00 zł2WYRÓWNIARKA78DSZC40Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń19843POCHŁANIACZ PYŁU2575PP1000KOFAMA Koronowska Fabryka Maszyn i Urządzeń19944GRUBOŚCIÓWKA858DSMC 63JAROMA Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 5WIERTARKA POZIOMA9154DWLB-25PEMAL Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa1985 l.p.NazwaNr fabrycznyPrzebieg (mtg)  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza…

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl. Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w…

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa