Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest : Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni . Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe na roboty

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 […]
Czytaj więcej

Przetarg ofertowy nieograniczony

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2024-2025; Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a […]
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

na „Wykonanie analiz ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową” Treść zaproszenia do pobrania poniżej (pdf, doc):
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 […]
Czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p. Nazwa Nr fabryczny Typ   Wytwórca Rok produkcji Cena wywoławcza (netto) zł 1 PILARKA TARCZOWA 085 DPSA Pleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa 1958 13 600,00 zł 2 WYRÓWNIARKA 78 DSZC40 Żnińska Fabryka Maszyn i […]
Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl. Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.
Czytaj więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na […]
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. dotacji

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z planami termomodernizacji 49 budynków wielorodzinnych i jednego budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania i rozliczenia dokumentacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie zostaną przygotowane wnioski dla 26 budynków […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa