Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie ekspertyz statyczno-wytrzymałościowych stropodachów pod fotowoltaikę i pompy ciepła dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową”

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa