UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl.

Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa