Zaproszenie do złożenia oferty

na „Wykonanie analiz ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową”

Treść zaproszenia do pobrania poniżej (pdf, doc):

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa