Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie

  1. Przedmiotem przetargu jest dwupoziomowy lokal użytkowy o powierzchni 43,7 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej do objęcia od 01.08.2024 r.
  2. Wysokość wywoławcza stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni wynosi 21,00 zł/m2/netto miesięcznie i nie obejmuje opłat za media (woda, co, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Wniesienie wadium do dnia 22.07.2024 r. w wysokości 1 000,00 zł na konto Spółdzielni 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262
    z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy ul. Kościelna 6B„. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy.
  • Złożenie pisemnej oferty z podaną stawką czynszu netto za m2 oraz koncepcją prowadzenia działalności i dowodem wpłaty wadium do dnia 23.07.2024 r. do godz. 1400 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy ul. Kościelna 6B”
    w sekretariacie siedziby Zarządu, 66-200 Świebodzin os. Łużyckie 39, pok. 4.
  • Warunkiem podpisania umowy jest wpłacenie kaucji w wysokości 4 000,00 zł.

Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) nastąpi w dniu 24.07.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 501 189 320.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa