Przetargi ofertowe nieograniczone

Przetargi ofertowe nieograniczone

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzinie z siedzibą osiedle Łużyckie 39,66-200 Świebodzin, ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:

  1. Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów w budynkach na ul. Żaków – wadium 2 000,00 zł
  2. Malowanie klatek schodowych – wadium 2 000,00 zł
  3. Przemurowanie kominów z klinkieru – wadium 2 000,00 zł
  4. Remonty schodów, podestów, chodników i opasek – wadium 2 000,00 zł
  5. Remonty balkonów i loggii – wadium 2 000,00 zł
  6. Wymiana wyłazów dachowych – wadium 2 000,00 zł
  7. Wymiana lub naprawa złączy kontrolnych instalacji piorunochronnych – wadium 2 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 901020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 11 marca 2022 r.

Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy.

• Warunki wykonania robót i ich ilości podane w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępne są w siedzibie Zarządu, pokój nr 1 i na stronie internetowej ŚSM.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty…………………….. ” (na każdą z robót oddzielnie) należy składać w siedzibie Zarządu – osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4, w terminie do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 13.00, liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) do dnia 15 marca 2022 r. Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 wew. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa