Ogłoszenie na przetargi ofertowe

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodziniez siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów – wadium 2 000,00 zł.2. Remonty balkonów – wadium 2 000,00 zł.3. Przemurowanie kominów z klinkieru – wadium 2 000,00 zł.4. Remonty schodów, podestów i chodników – wadium 2 000,00 zł. Wadium należy…

Ogłoszenie na przetargi ofertowe

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodziniez siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone …

Przetarg ofertowy nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych

„Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą 
w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2020-2021;1. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych    Wysokość wadium – 2 000,00zł.2. Pielęgnacja drzew                           Wysokość wadium – 2 000,00zł.Wadium należy wpłacić na konto:PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie…

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa