Historia

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Historia ŚSM

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa po zarejestrowaniu w dniu 31.12.1960 r., rozpoczęła swą działalność od przyjęcia jednego budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 2, w którym było 12 mieszkań. Trzydzieści kolejnych lat to okres intensywnej rozbudowy i rozwoju. Powstały dwa duże osiedla mieszkaniowe – Osiedle Widok i Osiedle Łużyckie – a także szereg budynków mieszkalnych w innych częściach miasta – Centrum, ul. Sobieskiego, ul. Konarskiego, ul. 3 Maja. Budownictwu mieszkaniowemu towarzyszył rozwój infrastruktury – powstały pawilony handlowe, budowle techniczne, kotłownie.

Obecnie, po 60 latach istnienia, Spółdzielnia posiada 79 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni mieszkalnej 139.447 tys. m2, w tym 2.706 lokali mieszkalnych. 

Spółdzielnia prowadzi także działalność zarobkową z tytułu najmu lokali użytkowych, z których dochód przeznaczony jest na pożytki dla członków spółdzielni.

Jak powstał Klub Betonik?

Klub Betonik powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców. Z biegiem lat rozszerzał zakres swojej oferty skierowanej dla naszych najmłodszych mieszkańców.

10_DSC0598
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa