Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie Warunkiem udziału w przetargu jest : Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni . Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym […]
Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków – Zawiadomienie

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Obrady odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r. w klubie „Betonik” na Osiedlu Łużyckim o godz. 17:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie. Podpisywanie listy obecności, odebranie mandatu i składanie pełnomocnictw rozpocznie się od godziny 16:30.
Czytaj więcej

Klub Betonik zaprasza!

Klub Betonik zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, która odbędzie się w dniach:  10.05.2024r. od godziny 15:30 – 17:30 os. Łużyckie (plac zabaw)  17.05.2024r. od godziny 15:30 – 17:30 os. Widok (plac między blokiem 12 i 13) Zastrzegamy zmianę terminów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Czytaj więcej

Awaria

Z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostępie do konta  mieszkańca. W związku  z powyższym prosimy o kontakt z działem Czynsze pod nr telefonu 501-018-025
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe na roboty

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 […]
Czytaj więcej

Przetarg ofertowy nieograniczony

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2024-2025; Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie o opłatach

UWAGA LOKATORZY ŚWIEBODZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  W związku ze zmianą systemu opłat pocztowych nastąpiło zawieszenie ponoszonych opłat przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową za dokonane wpłaty „książeczek opłat mieszkaniowych” do 15.03.2024r.  W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat po 15.03.2024r. Opłaty dokonane przed 15.03.2024r. będą skutkować obciążeniem Państwa opłatą pocztową. 
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

na „Wykonanie analiz ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową” Treść zaproszenia do pobrania poniżej (pdf, doc):
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa