O Spółdzielni

O Spółdzielni

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmuje swoim zasięgiem 3 osiedla oraz zasoby mieszkaniowe położone w różnych częściach Świebodzina, potocznie zwane „zasobami rozproszonymi”.

Na osiedlach znajdują się place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki oraz piłki nożnej. Kładziemy duży nacisk na estetykę oraz dużą ilość zieleni na naszych osiedlach. Ponadto sami mieszkańcy za zgodą Zarządu Spółdzielni zagospodarowują tereny przy swoich balkonach.

Prowadzimy ciągłe inwestycje na istniejących osiedlach stale rozwijając infrastrukturę, wprowadzając nowoczesne technologie oraz wykonując modernizacje i remonty. Wszystko po to, aby nasi mieszkańcy żyli nowocześnie i wygodnie.

Nasza Spółdzielnia, obok bieżącej eksploatacji zasobów, skupia się – w zakresie inwestycyjnym – na modernizacjach budynków i poprawie otoczenia.

Nie rezygnujemy przy tym również z innej działalności na rzecz naszych mieszkańców. Funkcjonuje u nas klub Betonik, w którym działają liczne koła zainteresowań. Organizowane są również różne imprezy kulturalne.

Legenda

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Spółdzielnia w liczbach

Poniżej zestawione najważniejsze informacje o naszej spółdzielni, pokazujące liczbę mieszkańców, powierzchnię lokali mieszkalnych i użytkowych, a także całkowitą powierzchnie terenu osiedli.

Liczba mieszkańców (osoby)

No Data Found

Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

No Data Found

Powierzchnia lokali użytkowych (m2)

No Data Found

Powierzchnia terenu osiedli (m2)

No Data Found

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa