Rada Nadzorcza

Masz pytania

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zgłosić swoje uwagi lub propozycje.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków ŚSM w dniu 30.06.2022r.

Ranosz Jolanta - przewodnicząca
Białczak Ilona - z-ca przewodniczącego
Wentland Damian - sekretarz
Paterczyk Ewa - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Paterczyk Ewa - przewodnicząca
Cerkowniak Lesław - członek
Dymitraszczuk Ewa - członek
Czerniawska Izabela
Kapała Stefan
Siemak Alfreda
Skrok Elżbieta
Urbańska Danuta

Dyżury Członków Rady Nadzorczej

Członków Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2023
 
Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z poniższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim, pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.
Białczak Ilona - Z-ca Przewod. RN
Ewa Dymitraszczuk - Członek RN
Elżbieta Skrok - Członek RN
Izabela Czerniawska - Członek RN
Ewa Dymitraszczuk - Członek RN
Ewa Paterczyk - Przew. Kom. Rewizyjnej
Stefan Kapała - Członek RN
Lesław Cerkowniak - Członek RN
Damian Wentlanda - Sekretarz RN
Ilona Białczak - Z-ca Przew. RN
Jolanta Ranosz - Przewodnicząca RN
Danuta Urbańska - Członek RN
Alfreda Siemak - Członek RN
Ilona Białczak - Z-ca Przewod. RN
Ewa Paterczyk - Przewod. Kom. Rewizyjnej
Ewa Dymitraszczuk - Członek RN
Elżbieta Skrok - Członek RN
Izabela Czerniawska - Członek RN
Elżbieta Skrok - Członek RN
Izabela Czerniawska - Członek RN
Stefan Kapała - Członek RN
Lesław Cerkowniak - Członek RN
Jolanta Ranosz - Przewodnicząca RN
Damian Wentland - Sekretarz RN