Ogłoszenie o opłatach

UWAGA LOKATORZY ŚWIEBODZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W związku ze zmianą systemu opłat pocztowych nastąpiło zawieszenie ponoszonych opłat przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową za dokonane wpłaty „książeczek opłat mieszkaniowych” do 15.03.2024r. 

W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat po 15.03.2024r. Opłaty dokonane przed 15.03.2024r. będą skutkować obciążeniem Państwa opłatą pocztową. 

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa