• Home
  • Author: robert.krajczynski

Author: robert.krajczynski

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy l.p. Nazwa Nr fabryczny Typ   Wytwórca Rok produkcji Cena wywoławcza (netto) zł 1 PILARKA TARCZOWA 085 DPSA Pleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa 1958 13 600,00 zł 2 WYRÓWNIARKA 78 DSZC40 Żnińska Fabryka Maszyn i […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe nieograniczone

O G Ł O S Z E N I E Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wydłuża termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzinogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1. Remont 6 szt. wiatrołapów Specyfikacja do pobrania wadium […]
Czytaj więcej

Wspólne kolędowanie

Klub Betonik zaprasza na WSPÓLNE KOLĘDOWANIE które odbędzie się 05.12.2022 o godzinie 16.00 Kolędować będziemy wspólnie ze Studiem Artystycznym „ACOUSTIC”koncert poprowadzi Agata Hańdziuk. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Czytaj więcej

Ubezpieczenie – ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Spółdzielnia Mieszkaniowa ubezpiecza mienie tj. budynki mieszkalne, lokale użytkowe, wyposażenie techniczne – tzw. części wspólne. Ochrona z tego tytułu ubezpieczenia nie obejmuje jednak prywatnego mienia mieszkańców , znajdującego się w ich lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach przynależnych , jak również odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym mieszkańcom np. zalanie sąsiada. Dlatego […]
Czytaj więcej

UWAGA MIESZKAŃCY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że z dniem 22.10.2022 r decyzją nr WR.RZT.70.65.2021 wydaną przez PGW Wody Polskie wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat taryfowych dla wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świebodzin oraz wprowadzona zostaje opłata abonamentowa od każdego wodomierza głównego w nieruchomości. Cena za zimną wodę i kanalizację wzrasta […]
Czytaj więcej

Termomodernizacja – spotkanie

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach 03-20 października br. prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami nieruchomości wymagających termomodernizacji w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych w ramach kontraktu programowego polityki spójności Unii Europejskiej. Ogłoszony ma być nabór projektów na podniesienie efektywności energetycznej budynków wielomieszkaniowych spółdzielczych z możliwością otrzymania dotacji bezzwrotnej w wysokości do 85%. Beneficjent […]
Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy

UWAGA MIESZKAŃCY Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, żeod dnia 10.10.2022 roku przystępuje do wymiany indywidualnych wodomierzyz modułem radiowym do zdalnego odczytu. Prace wykonywane będą w okresiepaździernik – grudzień 2022 roku przez firmę : Hydro – DAR Daniel Sobieraj ul. Stargardzka 7-9, 54 – 156 Wrocław. Bezpośredni instalatorzy posiadać będą identyfikatory oraz upoważnienie ostemplowane i […]
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: WYKONANIE 5-LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ w zasobach mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej  określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej ŚSM. […]
Czytaj więcej

Awaria sieci ciepłowniczej

W związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 24.08.2022r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do mieszkań na osiedlu łużyckim:– budynki 1-29. Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 18.00.
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowo – usługowym os. Łużyckie 39 w Świebodzinie 1.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 172,40 m2, znajdujący się na parterze pawilonu handlowo – usługowego (obecnie przychodnia lekarska) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej do objęcia od […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa