UWAGA MIESZKAŃCY

UWAGA MIESZKAŃCY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że z dniem 22.10.2022 r decyzją nr WR.RZT.70.65.2021 wydaną przez PGW Wody Polskie wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat taryfowych dla wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świebodzin oraz wprowadzona zostaje opłata abonamentowa od każdego wodomierza głównego w nieruchomości.

Cena za zimną wodę i kanalizację wzrasta do kwoty 14,15 zł/m3

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzinie

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa