Wymiana wodomierzy

Wymiana wodomierzy

UWAGA MIESZKAŃCY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że
od dnia 10.10.2022 roku przystępuje do wymiany indywidualnych wodomierzy
z modułem radiowym do zdalnego odczytu. Prace wykonywane będą w okresie
październik – grudzień 2022 roku przez firmę :

Hydro – DAR Daniel Sobieraj ul. Stargardzka 7-9, 54 – 156 Wrocław.

Bezpośredni instalatorzy posiadać będą identyfikatory oraz upoważnienie ostemplowane i podpisane przez SSM.
Harmonogramy wymian umieszczane będą na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
budynkach.
Prosimy o udostępnienie mieszkań i swobodny dostęp do wodomierzy.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa