Termomodernizacja – spotkanie

Termomodernizacja – spotkanie

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach 03-20 października br. prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami nieruchomości wymagających termomodernizacji w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych w ramach kontraktu programowego polityki spójności Unii Europejskiej.

Ogłoszony ma być nabór projektów na podniesienie efektywności energetycznej budynków wielomieszkaniowych spółdzielczych z możliwością otrzymania dotacji bezzwrotnej w wysokości do 85%. Beneficjent powinien posiadać środki w wysokości nie mniejszej niż 15% wkładu własnego oraz dodatkowo na koszty audytu energetycznego i projektu termomodernizacji tj. dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków do wzięcia udziału w naborze, środki te  powinny pochodzić z Funduszu Remontowego nieruchomości. W tym celu możliwe jest podniesienie stawki na FR np. o 1zł za m2 mieszkania na okres do czasu zgromadzenia przez nieruchomość niezbędnej kwoty.

W ramach termomodernizacji wykonane mogą być: docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów piwnic, kominów wentylacyjnych, montaż zaworów podpionowych na pionach CO i CCW, wymiana pionów świecowych na piony z grzejnikami umożliwiającymi opomiarowanie (montaż podzielników), remont połaci dachowych oraz fotowoltaika i pompy ciepła.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniach.

Ogłoszenia o terminach zebrań są wywieszane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w poszczególnych budynkach.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa