Ubezpieczenie – ogłoszenie

Ubezpieczenie – ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa ubezpiecza mienie tj. budynki mieszkalne, lokale użytkowe, wyposażenie techniczne – tzw. części wspólne. Ochrona z tego tytułu ubezpieczenia nie obejmuje jednak prywatnego mienia mieszkańców , znajdującego się w ich lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach przynależnych , jak również odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym mieszkańcom np. zalanie sąsiada.

Dlatego tak istotne jest, aby każdy z Państwa zadbał o ubezpieczenie własnego mieszkania.

Proponowane  ubezpieczenie  to  kompleksowa  ochrona  Państwa  mienia  zgromadzonego w  mieszkaniu  i  pomieszczeniu  piwnicznym  w  zakresie  wszystkich  ryzyk,  które  obejmują  między innymi:  wszelkie  zalania  jakie  powstaną  w  mieszkaniu  i  piwnicy,  pożar,  deszcz  nawalny,  śnieg, uderzenie  pioruna,  powódź,  wybuch,  grad,  przepięcia  i  przetężenia,  huragan,  stłuczenia  szyb  i przedmiotów szklanych, kradzież z włamaniem i rabunek oraz akty wandalizm.

Ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym w domu jak i poza nim.

Odpowiedzialność  dotyczy  szkód  powstałych  m.in.  w  związku  z  użytkowaniem  mieszkania  (np. zalanie  sąsiada),  sprawowania  opieki  nad  dziećmi  (np.  zarysowanie  samochodu  sąsiada  przez dziecko podczas zabawy), szkody w związku z rekreacyjną jazdą na rowerze.

W  celu  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  swojego  mieszkania,  należy  zapoznać  się z  załączonymi  materiałami.  Wypełnić  wniosek,  wybrać  jedną  z  ofert  dostosowaną  do  swoich  potrzeb i przekazać go w dogodnej dla siebie formie:

  1. Do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Łużyckie 39, pokój nr 2 Pani Anna Grudniewska
  2. Wykonać skan/zdjęcie i wysłać na adres e-mail: czynsze@ssm.swiebodzin.pl

Można umówić się również telefonicznie pod nr 501 018 025 Pani Anna Grudniewska

Warunki  tego  ubezpieczenia  trzykrotnie  zdobyły  tytuły  „Dobra  Polisa.  Po  zawarciu  umowy otrzymacie  Państwo  potwierdzenie  –  polisę,  nowe  naliczenie  opłat  eksploatacyjnych  ze  Spółdzielni uwzględniające  składkę  za  ubezpieczenie.  Umowa  zawierana  jest  bezterminowo,  w  każdym miesiącu można pisemnie z niej zrezygnować lub zmienić warunki ubezpieczenia.

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP 107-000-61-55. REGON 140806789

Region Zachodni – UNIQA dla Biznesu
Biuro w Poznaniu
ul. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa