Informacja

Informacja

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żąda niezwłocznego i publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Panią Annę Fabiś w felietonie telewizyjnym zrealizowanym w związku z protestem mieszkańców os.Widok dotyczącym lokalizacji gniazda kontenerów, który ukazał się w TVP3 w dniu 22.02.2023. Wypowiedź Pani Burmistrz wprowadziła opinię publiczną w błąd. Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest właścicielem działki nr 198/30, umowa wieczystego użytkowania działki została rozwiązana aktem notarialnym w dniu 26.04.2022r. Posadowienie gniazda kontenerów objęte felietonem nie było nadto uzgadniane z Spółdzielnią Mieszkaniową ,przeciwnie. Spółdzielnia wskazała inną lokalizację na w/w działce w miejscu istniejącego zasieku na wózki do gromadzenia odpadów komunalnych. Prosimy o poinformowanie nas o sposobie, miejscu i terminie publikacji sprostowania.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie obecnego statusu działki 198/30 gdyż zgodnie z §1.2 Protokołu uzgodnień rozwiązania umów wieczystego użytkowania z dnia 22.03.2022r „Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na utworzenie miejsc postojowych”, a zgodnie z Uzasadnieniem do Uchwały NR XXXIX/525/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie zapis odnośnie wzmiankowanej działki brzmi „…w przypadku działki nr 198/30 zachowanie funkcji rekreacyjnej”, natomiast obecnie na działce budowane jest gniazdo kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Felieton telewizyjny: https://gorzow.tvp.pl/66506891/miasto-inwestuje-w-ekologie-mieszkancy-nie-zgadzaja-sie-na-inteligentne-smietniki

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa