Ogłoszenie – WOLNY LOKAL UŻYTKOWY

Ogłoszenie – WOLNY LOKAL UŻYTKOWY

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie informuje, że posiada wolny lokal użytkowy przy ul. Kościelnej 2, o powierzchni użytkowej 5,20 m2.

Lokal przeznaczony na dowolną działalność gospodarczą.

Informacje o w/w lokalu można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 501 189 320 bądź u administratora tel. 609 816 787.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa