• Home
  • Author: Monika Pasternak

Author: Monika Pasternak

Przetarg na przegląd przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH” oraz […]
Czytaj więcej

Informacja

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żąda niezwłocznego i publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Panią Annę Fabiś w felietonie telewizyjnym zrealizowanym w związku z protestem mieszkańców os.Widok dotyczącym lokalizacji gniazda kontenerów, który ukazał się w TVP3 w dniu 22.02.2023. Wypowiedź Pani Burmistrz wprowadziła opinię publiczną w błąd. Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest właścicielem działki […]
Czytaj więcej

OFERTA PRACY – KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatkę/kandydata na stanowisko: KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY Główne obowiązki: Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji na adres e-mailowy: kontakt@ssm.swiebodzin.pl lub osobiście w biurze ŚSM os. Łużyckie 39 w terminie do dnia 31.03.2022r. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodniez […]
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe nieograniczone

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Świebodzinie z siedzibą osiedle Łużyckie 39,66-200 Świebodzin, ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 901020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 11 marca 2022 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy. • […]
Czytaj więcej

Dlaczego wentylacja jest konieczna?

Każda aktywność człowieka powoduje powstanie jednocześnie wilgoci, dwutlenku węgla (CO2) oraz niepożądanych zapachów. należy zwracać uwagę na odpowiednią wentylację:Konstrukcja nowych budynków jak również termorenowacja budynków zamieszkanych ma na celu wprowadzenie oszczędności związanych z ogrzewaniem. Realizacje te charakteryzują się więc:
Czytaj więcej

Uchwała Nr 21/23/2021 Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 01.12.2021 roku.

W sprawie: podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w drodze głosowania na piśmie. W związku z przeprowadzonym głosowaniem na piśmie w sprawie podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie ustala się co następuje : 1) UCHWAŁA NR 1/2021W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.Została podjęta. 2) UCHWAŁA NR 2/2021W […]
Czytaj więcej