• Home
  • Author: Monika Pasternak

Author: Monika Pasternak

Awaria

Z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostępie do konta  mieszkańca. W związku  z powyższym prosimy o kontakt z działem Czynsze pod nr telefonu 501-018-025
Czytaj więcej

Przetargi ofertowe na roboty

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 […]
Czytaj więcej

Przetarg ofertowy nieograniczony

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2024-2025; Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie o opłatach

UWAGA LOKATORZY ŚWIEBODZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  W związku ze zmianą systemu opłat pocztowych nastąpiło zawieszenie ponoszonych opłat przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową za dokonane wpłaty „książeczek opłat mieszkaniowych” do 15.03.2024r.  W związku z powyższym prosimy o regulowanie opłat po 15.03.2024r. Opłaty dokonane przed 15.03.2024r. będą skutkować obciążeniem Państwa opłatą pocztową. 
Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

na „Wykonanie analiz ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową” Treść zaproszenia do pobrania poniżej (pdf, doc):
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców. Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 […]
Czytaj więcej

Sezon grzewczy 2023/24

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 6.10.2023 r. zostaje uruchomiony sezon grzewczy 2023/2024. W okresie grzewczym Spółdzielnia nie wyraża zgody na demontaż grzejników do czasu jego zakończenia. Rozruch sezonu grzewczego instalacji c. o. będzie odbywał się na przestrzeni kilku dni i w tym czasie mogą wystąpić niedogodności, za które przepraszamy.
Czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanawia unieważnić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 26 budynków stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowy przetarg zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego kontaktu na adres gzm@ssm.swiebodzin.pl. Informacje telefoniczne pod nr. 501 189 320.
Czytaj więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na […]
Czytaj więcej
Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa