Uwaga: Od dnia 25.05.2020r biura i administracji spółdzielni są dostępne

Uwaga: Od dnia 25.05.2020r biura i administracji spółdzielni są dostępne

Od dnia 25.05.2020r biura i administracji spółdzielni są dostępne dla interesantów w ograniczonym zakresie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 
Jednocześnie informujemy, że z dniem 06.06.2020 odwołuje się zawieszone zajęcia dydaktyczne prowadzone w klubie betonik.
W sprawach organizacji poszczególnych zajęć prosimy kontaktować się z instruktorami.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa