Uchwała nr 10/14/2020

Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 30.07.2020 roku.

W sprawie: podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w drodze głosowania na piśmie.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa