Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2020 (I-V)

Lp.

Data dyżuru

Imię i nazwisko osoby dyżurującej

Funkcja w RN

1.

13.01.2020

Ilona Białczak
Józef Mikołajczyk

Przewodnicząca RN
Z-ca Przewod. RN

2.

03.02.2020

Beata Świderska
Janina Kołtan

Przewod. Kom. Rewizyjnej
Członek RN

3.

02.03.2020

Anna Olechnowicz
Olga Molenda

Członek RN
Członek RN

4.

06.04.2020

Henryk Rzechówka
Ireneusz Dybko

Członek RN
Członek RN

5.

04.05.2020

Stanisław Warcholik
Małgorzata Babicz

Członek RN
Sekretarz RN


Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z powyższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim , pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.