Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu E uropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie , z siedzibą os. Łużyckie 39(e-mail: kontakt@ssm.swiebodzin.pl), z uwzględnieniem regulacji określonych w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, PrawieSpółdzielczym i w statucie Spółdzielni. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisówprawa lub w sytuacji, jeżeli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania.

  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecznie krócej niż okres wskazany w przepisach.

  4. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Niniejsza strona zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych i w celach analizy statystycznej.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawnego funkcjonowania niektórych funkcjonalności serwisu. Użytkownik może wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis.
Więcej o plikach cookies znajdą Państwo na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/