Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w…

Wolny lokal użytkowy

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że posiada wolne lokale użytkowe na wynajem:

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. dotacji

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z planami termomodernizacji 49 budynków wielorodzinnych i jednego budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania i rozliczenia dokumentacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie zostaną przygotowane wnioski dla 26 budynków mieszkalnych. Łączna, przewidywana wartość inwestycji…

Walne zgromadzenie członków

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW Obrady odbędą się w dniu 23 maja 2023 r. w klubie „Betonik” na osiedlu Łużyckim o godz. 1700.  PORZĄDEK OBRAD : 1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.  2.  Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw. 3.  Przyjęcie porządku obrad.  4.  Wybór komisji…

Przetarg na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w budynkach administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 2023-2024 Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w zamkniętych kopertach…

Zmiana Administratora budynków

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie informuje, że od dnia 01.04.2023 roku administrowanie budynkami ul. Sobieskiego 13AB i ul. Kamienna 15 przejmuje Administracja Osiedla Łużyckiego. Wszelkie sprawy dotyczące eksploatacji budynków prosimy zgłaszać pod nr telefonu: biuro administracji – 68 38 261 22administratorzy – 609 816 787 lub 605 891 739 Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie

Przetargi ofertowe nieograniczone

O G Ł O S Z E N I E Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wydłuża termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzinogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót: 1.Remont 6 szt. wiatrołapówSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł2.Malowanie klatki schodowej i piwnicSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł3.Przemurowanie…

Przetarg na przegląd przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH” oraz „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW…

Informacja

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej żąda niezwłocznego i publicznego sprostowania nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Panią Annę Fabiś w felietonie telewizyjnym zrealizowanym w związku z protestem mieszkańców os.Widok dotyczącym lokalizacji gniazda kontenerów, który ukazał się w TVP3 w dniu 22.02.2023. Wypowiedź Pani Burmistrz wprowadziła opinię publiczną w błąd. Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest właścicielem działki nr 198/30, umowa wieczystego użytkowania…

Wspólne kolędowanie

Klub Betonik zaprasza na WSPÓLNE KOLĘDOWANIE które odbędzie się 05.12.2022 o godzinie 16.00 Kolędować będziemy wspólnie ze Studiem Artystycznym „ACOUSTIC”koncert poprowadzi Agata Hańdziuk. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa