Kategoria: Ogłoszenia

Klub Betonik zaprasza!

Dnia 18.06.2022 w godzinach 11.00 – 13.00 odbędzie się zabawa dla dzieci z okazji rozpoczynających się wakacji. Imprezę poprowadzi „Art@Fan” z Zielonej Góry. Zapraszamy wszystkie dzieci na wspólne świętowanie oraz poczęstunek do Klubu Betonik. Jednocześnie zapraszamy do zapisów na warsztaty dla dzieci w okresie wakacyjnym od 04.07 do 08.07.2022 – czeka Was wiele interesujących zajęć. […]
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 StatutuWALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Obrady odbędą się w dniu 30 czerwca 2022r. w klubie „Betonik” na osiedlu Łużyckim o godz. 1700. PORZĄDEK OBRAD:1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.2.  Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.3.  Przyjęcie porządku obrad.4.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.5.  […]
Czytaj więcej

OFERTA PRACY – KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatkę/kandydata na stanowisko: KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY Główne obowiązki: Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji na adres e-mailowy: kontakt@ssm.swiebodzin.pl lub osobiście w biurze ŚSM os. Łużyckie 39 w terminie do dnia 31.03.2022r. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodniez […]
Czytaj więcej

Dlaczego wentylacja jest konieczna?

Każda aktywność człowieka powoduje powstanie jednocześnie wilgoci, dwutlenku węgla (CO2) oraz niepożądanych zapachów. należy zwracać uwagę na odpowiednią wentylację:Konstrukcja nowych budynków jak również termorenowacja budynków zamieszkanych ma na celu wprowadzenie oszczędności związanych z ogrzewaniem. Realizacje te charakteryzują się więc:
Czytaj więcej

Uchwała Nr 21/23/2021 Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 01.12.2021 roku.

W sprawie: podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w drodze głosowania na piśmie. W związku z przeprowadzonym głosowaniem na piśmie w sprawie podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie ustala się co następuje : 1) UCHWAŁA NR 1/2021W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.Została podjęta. 2) UCHWAŁA NR 2/2021W […]
Czytaj więcej

Komunikat

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Świebodzinie ZARZĄDZIŁ  GŁOSOWANIE  NA  PIŚMIE  niżej  wskazanych  uchwał  Walnego  Zgromadzenia  Członków Świebodzińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Świebodzinie.  Podstawą  takiej  decyzji  był  art.36  §  9  i  §  13 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym art. 15 ustawy […]
Czytaj więcej

Ogłoszenie – WOLNY LOKAL UŻYTKOWY

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie informuje, że posiada wolny lokal użytkowy przy ul. Kościelnej 2, o powierzchni użytkowej 5,20 m2. Lokal przeznaczony na dowolną działalność gospodarczą. Informacje o w/w lokalu można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 501 189 320 bądź u administratora tel. 609 816 787.
Czytaj więcej

Aneks Nr 10 z 13.09.2021 r.

wprowadzony Uchwałą Nr 14/2021 Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 13.09.2021 r. do RegulaminuZasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali 1.   W oparciu o § 43 pkt 1r Statutu Spółdzielni, w § 2 Regulaminu dodaje się pkt 3a o treści:„Użytkownicy lokali, w których zainstalowane są gazowe przepływowe […]
Czytaj więcej

Wycieczka nad morze do Rewala

Wyjazd dnia 21.08.2021r. godz. 5.30, zbiórka na parkingu przy Intermarche. Zapisy w Klubie Betonik: – dla członków Spółdzielni 12.08.2021r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.00 oraz 13.08.2021r. (piątek) godz. 15.00 – 16.00 – koszt 20 zł – dla pozostałych osób 16.08.2021r. (poniedziałek) godz. 10.00 – 11.00 – koszt 40 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zaprasza ŚSM – […]
Czytaj więcej