Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielczeUstawa jako plik PDF

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001285/U/D20181285Lj.pdf